Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Закупуване на фризьорско оборудване за участник в програмата (10 април 2014)

Екип от Фондация „Земята-източник на доходи“, Димитър Георгиев, Росица Емилова и Стефан Христов, подпомогна участник по програмата по инициативата за закупуване на фризьорски стол. Бяха оценени възможностите на желания модел. Разгледани бяха начините за инсталиране на стола към водопроводната мрежа и бяха дадени напътствия за оптималните варианти. Беше закупен желаният фризьорски стол, с което беше осъществена и инициативата.

Новини

Архив Новини