Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Закупена апаратура за химични анализи на почви и води и обучение на екипа (04 Април 2014)

Беше закупена апаратура за колориметрично определяне на химични елементи в почвата (азот, фосфор, калий), киселинност на почвите (pH), активност на почвите за повишаване на качеството на агрономическите консултации. На екип от Фондация „Земята източник на доходи“, Димитър Георгиев, Росица Емилова и Стефан Христов бе проведено обучение от представител на фирма Биотехлаб за методики за химичен анализ на почви. В частност обучението включва методики за колориметрично определяне на химични елементи в почвата (азот, фосфор, калий); киселинност на почвите (pH); активност на почвите. Екипът бе запознат с характеристиките и възможностите на закупената апаратура. Бяха проведени няколко пробни анализа с възпроизводими резултати. Обучението бе успешно и наученото ще бъде приложено в дейността.

Новини

Архив Новини