Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Проучване на нови предложения за инициативи в Кюстендил (27 февруари 2014)

На 27 февруари 2014 представители от Фондация “Земята – източник на доходи” Веселин Трендафилов, Марияна Шишкова и Стефан Христов посетиха партньорската организация Сдружение „ЛАРГО“ – гр. Кюстендил. Целта на посещението беше проучване на нови предложения за инициативи.

Разгледана беше идея за закупуване на овощни дръвчета череши, за създаване на черешова градина. Инициативата е добра за осъществяване, със сравнително малки инвестиции в началото. Проблем ще бъде фактът, че стопанинът трябва да има допълнителни доходи за първите години, поради това, че дърветата влизат в плододаване след 4-5 година. Беше дадено предложение за осъществяване на  инициативата.

Втората инициатива, която бе разгледана е за преустройство на кафене. Идеята на кандидата, който го притежава, е да промени типа на предлаганите стоки и от кафене да го превърне в ресторант за бързо хранене. Обектът е с добра локализация. В близост се намира и спирка от обществения транспорт. Кафенето се нуждае допълнително от обстоен ремонт и освежаване, за да се реконструира като заведение за бързо хранене. Дадена е препоръка за допълнителни проучвания на предложението.

Друга идея, която беше разгледана, е свързана със закупуване на превозно средство –  микробус за местна фолклорна група. Групата е известна в областта като има и множество участия, което предполага и стабилност на доходите. Инициативата беше оценена като добра и беше дадено предложение да се прегледат възможностите за осъществяването ѝ, както и да се потърсят подходящи микробуси.

Новини

Архив Новини