Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Мониторинг на осъществени инициативи и проучване на нови предложения в Ракитово (21 февруари 2014)

На 21 февруари 2014 представители от Фондация “Земята – източник на доходи” Веселин Трендафилов, Димитър Георгиев, Марияна Шишкова и Стефан Христов посетиха партньорската организация Фондация „Бъдеще“ – гр. Ракитово.

Целта на посещение беше да се осъществи мониторинг на реализирани идеи, както и да се разгледат нови предложения за инициативи.

Беше осъществен мониторинг на инициативата „Закупуване на ливада“, необходима за изместване на животновъден обект извън населеното място като бе обсъдена и  възможността за закупуване на нови животни за овцефермата, както и за разширяване на сградния фонд, за да се оформят отделни части за различните възрасти във връзка с оптимизираното отглеждане на животните. Допълнително беше разгледана и възможността за закупуване на оборудване за съхранение на млякото.

Беше разгледано и предложението за инициатива за закупуване на подходяща земя за кравеферма. Местоположението на имота е до асфалтиран път и наблизо има ток и вода, което е подходящо за осъществяване и функциониране на инициативата. Дадено беше предложение за допълнително проучване на предложението.

Новини

Архив Новини