Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Годишна среща 2013 (10 – 11 януари 2014)

На 10 и 11 януари 2014 г. в хотел „Интелкооп“ беше проведена Годишната среща на участниците по Програмата. През първия ден бяха представени постигнатите резултати през изминалата 2013г. Дискутирани бяха въпроси свързани с дейността през годината като беше направен отчет на осъществените дейности. Следващият ден за бенефициентите премина в специализирани обучения и индивидуални консултации по отношение на отглеждането на трайни насаждения и отглеждането на зеленчукови култури.

На Годишната среща присъстваха и партньорите, с които бяха обсъдиха осъществените дейности както и работата за новия проектен период.

Архив Новини