Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Семинар „Достъп до активи при прилагането на модела” (01-02 юли 2011)

На 1 и 2 юли 2011 г. в хотел „Кендрос” – гр. Пловдив се проведе последният обучителен семинар за партньорите по разпространение на модела в рамките на проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи”. Основната   цел на обучението беше да се разяснят на партньорските организации финансовите схеми за подкрепа на земеделски и неземеделски инициативи, като бяха разгледани следните въпроси:

  • Финансови инструменти и общи правила за прилагане на финансови схеми;
  • Достъп до материални активи за реализация на селскостопански инициативи – финансова схема за покупка на земя и за достъп до краткотрайни и дълготрайни активи;
  • Достъп до материални активи за реализация на неселскостопански инициативи;
  • Отчет, мониторинг и контрол, организационни форми за прилагане на финансовите схеми на модела;
  • Партньорства  за разпространение на модела – споразумение, начин на отчитане, осигуряване на достъп до фонда за икономически инициативи.

Новини

Архив Новини