Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Семинар относно Програмата за развитие на селските райони (19 февруари 2011)

На 19.02.2011 г. във Водната палата в гр. Пловдив се проведе среща с участниците, изпълняващи бизнес планове по мерки от Програмата за развитие на селските райони. Разяснени бяха въпросите относно изискванията към документацията и дейностите по изпълнението на бизнес плановете. В срещата се включиха и нови участници, проявяващи интерес към ПРСР, на които бяха разяснени възможностите за финансиране по програмата.

Архив Новини