Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Провеждане на семинар за лозари и овощари (18 февруари 2011)

На 18.02.2011 г. Фондация „Земята – източник на доходи“ организира среща-семинар на участниците в програма „Земята – източник на доходи“ от гр. Перущица с консултанта Георги Говедаров, преподавател от Аграрен университет – гр. Пловдив. Срещата се проведе в ромската махала на града в кафенето на Златка Христова, бенефициент по инициативата “Реконструкция на съществуващо кафене и обособяването му в ресторант”, която се реализира с финансовата подкрепа на фондацията. В рамките на семинара бяха дадени съвети относно грижите и агротехническите мероприятия при лозовите и овощните насаждения – резитби, борба с болести и вредители, създаване на нови насаждения, използване на нови сортове и практики.

Архив Новини