Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Годишна среща 2010 (10 – 11 декември 2010)

На 10 и 11 декември (петък и събота) 2010 година в хотел “Родопи”, град Пловдив бе проведена традиционната годишна среща на участниците в програма ”Земята източник на доходи”.

Срещата се организира по проект ”Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи”, осъществяван от фондация ”Земята-източник на доходи” – Пловдив в партньорство и с финансовата подкрепа на фондация ”Америка за България”.

През първия ден на срещата бяха представени резултатите от дейността на фондацията, свързана със създаване на доходи от ромски семейства в Пловдивска област чрез селскостопанска дейност и други икономически инициативи за 2010 г. Беше обсъдена бъдещата работа за предстоящата 2011 г.

През втория ден на срещата бяха проведени обучения на теми:

  • Агротехнически практики в зеленчукопроизводството и овощарството, прилагани през 2010 г. – поуки и препоръки;
  • Възможности за участие във финансовите схеми  на програмата – обсъждане идеи на участниците за покупка на земя, машини и др., както и за стартиране на малък семеен бизнес;
  • Консултации на участниците по подготовка и изпълнение на проекти  по мерки млад фермер и полупазарни стопанства на ПРСР 2007-2013 г.

Новини

Архив Новини