Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Първа среща на УС на проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ (29 юли 2010)

На 29.07.2010 г. в гр. Пловдив беше проведена първа среща на УС на проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“. Представителите на фондация „Америка за България“ посетиха и  един от участниците в проекта от с. Пъдарско.

На срещата бяха обсъдени дейностите стартирали през първите три месеца от проекта.

УС на проекта ще заседава на всеки три месеца в продължение на изпълнението на проекта.

Архив Новини