Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Годишна среща 2009 (11 – 12 декември 2009)

В рамките на два дни, 11 -12 Декември 2009 г. се състоя Традиционната  среща с участниците в програмата.  Срещата се състоя в хотел „Родопи“ – гр. Пловдив. На срещата присъстваха участниците в програмата, както и специалисти агрономи. Бяха представени  постигнатите резултати от дейността на фондация  „Земята – източник на доходи“ през изминалата година. Участниците бяха запознати с възможностите за устойчиво земеделие и прилагането на иновативни технологии в него.

Новини

Архив Новини