Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Връчване на сертификати на земеделски стопани от гр. Първомай и гр. Перущица, преминали цикъл от специализирани обучения (08-09 юли 2009)

На 08 юли 2009 г. бяха връчени сертификати на  40 земеделски стопани от гр. Перущица, преминали цикъл от специализирани обучения с продължителност от 30 учебни часа по:

„Лозарство“;
„Овощартсво“;
„Зеленчукопроизводство“.

На 09 юли 2009 г. бяха връчени сертификати  на  37 земеделски стопани от гр. Първомай, преминали цикъл от специализирани  обучения с продължителност от 30 учебни часа по:

 „Растениевъдство“;
 „Животновъдство“;
 „Опазване на околната  среда“.

Сертификатите бяха връчени във връзка с изведено специализирано  обучение по проект “Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност” на Фондация „Земята – източник на доходи“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Архив Новини