Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Провеждане на беседи с ромски семейства във връзка с ранното отпадане на момичетата от училище (05 юни 2009)

Беседа за ранното отпадане на момичета от ромските общности в община Първомай, провeдена в основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Първомай.

Беседата бе проведена във връзка с реализиране на проект “Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност” на Фондация „Земята – източник на доходи“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Новини

Архив Новини