Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Работна среща на тема “Възможности за изкупуване на диворастящи и култивирани билки” (30 май 2007)

На 30 май 2007 г. фондацията организира работна среща на тема “Възможности за изкупуване на диворастящи и култивирани билки”, която се проведе в залата на ресторант АДИСА в гр. Пловдив. Лекторът – г-н Койчо Коев, експерт по диворастящи и култивирани билки, представи възможностите и конкретните условия за събиране на диворастящи и отглеждане на няколко вида култивирани билки. Поканените земеделски стопани от гр. Перущица и с. Чалъкови, участници в програма “Земята-източник на доходи” проявиха желание да отглеждат култивирани билки, като осем от тях се ангажираха да обработят и подготвят част от земите си за засаждане на билките през есента.

Работна среща на тема “Възможности за изкупуване на диворастящи и култивирани билки” - 30.05.2007 г.

Архив Новини