Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Кръгла маса на тема „Възможности за развитие на дребните земеделски производители в условията на членство в ЕС“ (23 февруари 2007)

На 23 февруари 2007 година, по време на Международното панаирно изложение АГРА 2007, в зала „Европа“ на Конгресен център на Международен панаир – Пловдив беше проведена кръгла маса на тема „Възможности за развитие на дребните земеделски производители в условията на членство в ЕС“.

Целта на срещата бе за насърчасване на местни партньорства за икономическо развитие на селските райони. Бяха обсъдени възможности за сътрудничество между общините, държавните институции, неправителствените организации и учебните заведения за подготовка и осъществяване на съвместни инициативи за икономическо развитие на селските райони в Пловдивска област.

Работната среща се организира от Фондация „Земята – източник на доходи“ съвместно с Областна администрация – гр. Пловдив.

За участие в срещата присъстваха представители на регионалните структури на Министерство на земеделието и горите в Пловдивска област, кметове и специалисти от общините на региона, неправителствени организации, работещи за устойчиво развитие на селските райони, както и представители на образователни институции.

Архив Новини