Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Информационна среща за земеделските стопани от Община Перущица (13 февруари 2007)

На 13.02.2007 г. Фондация “Земята-източник на доходи” – Пловдив, в партньорство с Община Перущица и Областна дирекция “Земеделие и гори” – Пловдив организират информационна среща за земеделските стопани от Община Перущица. Срещата е на тема  „Членството на България в ЕС – възможности и изисквания за българските селскостопански производители”. Срещата беше проведена в зала на Младежки дом – Перущица.

След края на срещата бяха раздадени Сертификати за завършен професионален курс на участниците в обученията проведени от преподаватели на Професионалната гимназия по лозарство и винарство “Христо Ботев” – Перущица.

Архив Новини