Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2017 (Пълен вариант)Технологични карти

Технологични карти разработени от Фондация „Земята – източник на доходи“


  • Картофи ранни

 

Пояснение: Технологичната карта се използва в региона на пловдивско. Конкретно в картата е зададен късен период на изваждане на картофите с цел получаване на по-висок добив. По желани може да се заложи по-ранен период на изваждане, но трябва да се коригира и добива.


  • Чесън за зелено

 

Пояснение: Настоящата карта е създадена върху технология, която се прилага в с. Чалъкови, обл. Пловдив.


  • Фъстъци

 


  • Създаване на младо лозово насаждение

 


  • Десертно лозе

 


  • Създаване на черешова градина


  • Плододаваща черешова градинаДруги технологични карти може да намерите на адрес: http://mysmartfarm.com/