Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Технологични карти

Технологични карти разработени от Фондация „Земята – източник на доходи“


  • Картофи ранни

Технологична карта за ранни картофи 

Пояснение: Технологичната карта се използва в региона на пловдивско. Конкретно в картата е зададен късен период на изваждане на картофите с цел получаване на по-висок добив. По желани може да се заложи по-ранен период на изваждане, но трябва да се коригира и добива.


  • Чесън за зелено

Технологична карта за чесън за зелено 

Пояснение: Настоящата карта е създадена върху технология, която се прилага в с. Чалъкови, обл. Пловдив.


  • Фъстъци

Технологична карта за фъстъци 


  • Създаване на младо лозово насаждение

Технологична карта за Създаване на лозово насаждение 


  • Десертно лозе

Технологична карта за Десертно лозе 


  • Създаване на черешова градина

Технологична карта за Създаване на черешова градина


  • Плододаваща черешова градина

Технологична карта за плододаващи череши


  • Оранжериен пипер

Технологична карта за оранжериен пиперДруги технологични карти може да намерите на адрес: http://mysmartfarm.com/