Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Бизнес планове

Бизнес планове разработени от Фондация „Земята – източник на доходи“


  • Череши

 

Пояснение:Бизнес плана за череши е пригоден за череши отглеждани в района на Перущица. Бизнес плана е разработен при следните условия: за 10 дка, при покупна стойност 800 лв./дка; среден добив 800 кг/дка; цена на продукцията – 1.80 лв/кг; през 5 години неблагоприятни условия; намаляване на добива на 80% след 20 години.
Може да се адаптира за конкретни условия като се променят цифрите маркирани в жълто.


  • Десертно лозе

 


  • Ябълкова градина

 


  • Кайсиева градина

 


  • Прасковена градина

Бизнес план за: Прасковена градина