Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Технологии за отглеждане на култури от поредицата „Земята – източник на доходи“

Технологии за отглеждане на култури от поредицата „Земята – източник на доходи“


Кликнете върху обложката, за да видите брошурата.

Ползването на съдържание от книгите е позволено само с позоваване на източника.

14 Технологии за отглеждане на ранни зеленчукови култури 14 Технологии за отглеждане на средно ранни зеленчукови култури 11 Технологии за отглеждане на късни зеленчукови култури 11 Технологии за отглеждане на оранжерийни зеленчукови култури
12 Технологии за отглеждане на нетрадиционни зеленчукови култури Създаване и отглеждане на млади лозови насаждения Технология за отглеждане на плододаващи лозя 10 Технологии за отглеждане на семкови и костилкови овощни култури
12 Технологии за отглеждане на зърнени житни и форажни култури 14 Технологии за отглеждане на подправни култури 10 Технологии за отглеждане на билки Съвременни технологии в разсадопроизводството и напояването
Растителна защита на семкови и костилкови овощни култури Растителна защита на зеленчукови култури от болести, неприятели и плевели Растителна защита на млади лозови насаждения Растителна защита на плододаващи лозя
   
   Биологично земеделие – добра перспектива за дребния фермер