Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2017 (Пълен вариант)Контакти

Контакти


Водната Палата

Фондация „Земята – източник на доходи“
Бул. „Марица“ 122
Водна палата
Етаж 5, Стая 25
Пловдив 4000
България
Тел./ Факс: 032 / 62 92 86
GSM: +359 89 994-9280
е-mаil: office[at]landsourceofincome.org